Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2008/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ; cơ chế bảo đảm đầu tư; tổ chức, huấn luyện; phòng chống khắc phục hậu quả các loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, sinh học và thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra; trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan trong phòng thủ dân sự (PTDS).

PTDS được tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cơ sở và theo vùng lãnh thổ. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phòng thủ dân sự. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo PTDS trong phạm vi cả nước.

Lực lượng PTDS gồm lực lượng nòng cốt (dân quân, công an cấp xã; tự vệ cơ quan; tổ chức; lực lượng phòng thủ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân và các Bộ, ngành); lực lượng rộng rãi (toàn dân tham gia).

Lực lượng PTDS có trách nhiệm tuyên truyền, huấn luyện kiến thức về phòng thủ dân sự; dự báo các nguy cơ, quy mô, mức độ thiệt hại của khu vực có thể xảy ra thảm họa.

 Thông báo, truyền lệnh báo động kịp thời khi xảy ra thảm họa; triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết khi có thảm họa (sơ tán nhân dân, phân tán tài sản của Nhà nước và nhân dân đến nơi an toàn, tiến hành cứu sập, tìm kiếm, cứu nạn, khôi phục các hoạt động công cộng...)

Nghị định cũng quy định việc xây dựng hệ thống công trình PTDS ở từng cấp khi có chiến tranh phải gắn với quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng các công trình PTDS.

Bên cạnh đó, Nhà nước có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xây dựng các công trình ngầm để bảo đảm tính lưỡng dụng.

Chế độ đối với người được huy động huấn luyện và làm nhiệm vụ PTDS được quy định rõ ràng. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ PTDS được trợ cấp ngày công lao động.

Đối với lao động phổ thông, mức trợ cấp thấp nhất bằng 0,04 so với mức lương tối thiểu tại thời điểm đó; đối với lao động liên quan trực tiếp tới chất phóng xạ, hóa chất độc hại,... mức trợ cấp thấp nhất là 0,1 so với mức lương tối thiểu.

Người tham gia lực lượng PTDS nếu bị ốm đau, tai nạn trong khi huấn luyện, làm nhiệm vụ, kể cả trong và ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động; nếu có hành động dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và nhân dân mà bị thương, hy sinh thì được xem xét để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật

Theo Cổng TTĐT Chính phủ