Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng khu  nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ, đào tạo nguồn nhân lực, trạm thu nhận mặt đất và điều khiển vệ tinh, có thể tạo ra các phương tiện như vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa, trạm mặt đất phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội.   

Cho đến thời điểm này, dự  án đã  hoàn thành việc lập báo cáo khả thi và thiết kế chi tiết. Dự kiến trong năm 2009 đến 2012 sẽ tiến hành việc huy động vốn để xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình.

Đây  là một trong 3 dự án trọng điểm hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản do Viện Khoa học công nghệ Việt Nam (VAST) và Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JASA) thực hiện.

Sau thành công của việc phóng vệ tinh Vinasat vào đầu năm nay, đây là một trong những dự án  lớn  nhất nằm trong Chiến lược  nghiên cứu và  ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2006

Hải Châu