“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet. Trang tin gồm 11 chuyên mục: tin tức sự kiện, đại hội Đảng bộ các cấp, góp ý dự thảo văn kiện, tư liệu-văn kiện, những điểm mới trong dự thảo các văn kiện, từ Đại hội đến Đại hội, phong trào thi đua, hỏi-đáp, ảnh thời sự, video, audio với 4 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Đồng chí Lê Hồng Anh (thứ 3 từ trái sang) cùng nhấn nút khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng cho biết: “Từ ngày 15/9 - 31/10, trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước đăng tải thông tin liên quan tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng; phản ánh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XII, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 12 của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại lễ khai trương.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì triển khai trang tin; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để đưa thông tin, hình ảnh, âm thanh chuẩn xác, chất lượng cao về Đại hội XII của Đảng lên mạng Internet, để các cơ quan báo chí trong và ngoài nước có thể đăng tải, phát sóng…”.

Đại biểu tham gia buổi lễ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động xây dựng và đưa vào vận hành trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII”, bảo đảm các yêu cầu về nội dung, hình thức, kỹ thuật và khả năng thông tin, tuyên truyền.

Vũ Linh