Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương;

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự Đại hội.

Về phía Đảng bộ Công an Trung ương có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương về dự Đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí phía Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với khẩu hiệu xác định phương châm hành động:“Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”  chủ đề Đại hội: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an Trung ương đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động chuyển hóa, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ; đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành “cách mạng màu” ở Việt Nam. Số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài hoạt động chống phá công khai, quyết liệt hơn. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng nguy hiểm hơn.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với các đại biểu dự Đại hội.
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Đại hội.

“Đại hội đại biểu đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh” - Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V. Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương xem triển lãm ảnh.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Báo cáo khẳng định, đạt được những thành tựu nêu trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị; chủ động kiểm soát tình hình, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có bài bản, bám sát thực tiễn, tập trung vào công tác trọng tâm, địa bàn chiến lược, lĩnh vực trọng điểm; cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội trong phiên họp chiều nay (16/10):

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng bộ trực thuộc và dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015.

Các đảng viên Đảng bộ Công an Trung ương biểu quyết thông qua danh sách bầu cử .
Bộ trưởng Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đăng Trường - Anh Hiếu - Thu Thủy