Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia Cơ chế hợp tác MOU (1995 – 2015). Thông qua Cơ chế hợp tác này, 6 nước thành viên gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong một số vấn đề quan trọng...

Ngoài khuôn khổ chương trình làm việc, các nước thành viên MOU và Cơ quan PCMT và tội phạm của Liên Hợp Quốc, gặp mặt đại diện Đại sứ quán các nước tài trợ để tranh thủ sự quan tâm của cộng đồng các nhà tài trợ cho công tác PCMT của tiểu vùng trong thời gian tới...   

Trần Xuân