Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí: Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan...

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung cơ bản của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung cơ bản của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan liên quan đã góp ý kiến thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là dự án có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, cải cách hành chính và phục vụ giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên đến nay, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa được phê duyệt, triển khai, trong đó khó khăn nhất là vấn đề bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Cảnh sát nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Dự án Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất với các quy định mới của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, mục tiêu yêu cầu của Đề án 896.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian qua, các  Bộ, ngành, cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện Dự án nhưng đến nay Dự án vẫn chưa được phê duyệt, triển khai.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ưu tiên bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho Dự án, để đảm bảo yêu cầu đầu tư tập trung, đồng bộ, rút ngắn thời gian triển khai Dự án theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Đây là cơ sở dữ liệu dùng chung, do đó, các bộ, cơ quan có liên quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất giữa Cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Hiếu Quỳnh