Theo đó, 6 Bộ trưởng trả lời chất vấn kỳ này gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi 6 Bộ trưởng trả lời, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, giải thích thêm các nội dung đại biểu quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Đáng chú ý, nhiều chất vấn đề cập rõ vấn đề xã hội quan tâm: Quy hoạch, sử dụng đất cho sân golf. Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) có chất vấn gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường, cho rằng cả nước có khoảng 145 sân golf, chiếm gần 50.000 ha đất, trong đó có 2.000 ha đất nông nghiệp là quá lớn khiến người dân thiếu đất sản xuất.

Liên quan các chất vấn về an ninh - quốc phòng, trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 10/6, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình cho biết: Kỳ này chất vấn về an ninh - quốc phòng rất ít. Tính đến 10/6, không có chất vấn nào gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ có 2 chất vấn gửi Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là hai chất vấn về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh - trật tự tại nông thôn.

Do số lượng chất vấn ít nên UBTV Quốc hội thống nhất không chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an mà chuyển câu hỏi để Bộ trưởng trả lời bằng văn bản

Đ.T.