Hội thảo nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của hai Đảng, hai Chính phủ, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến sâu sắc, những kinh nghiệm hay được chia sẻ và các kiến nghị đề xuất cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chính phủ hai nước đối với các hoạt động điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hai nước; đồng thời góp phần tích cực trong việc đưa mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt Nam và Lào đi vào chiều sâu.

PV (theo TTXVN)