Dự và chỉ đạo có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quân sự, các tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo tỉnh ủy- UBND tỉnh Cao Bằng.

Khai mạc Hội thảo, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã thay mặt toàn quân khắc ghi công ơn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của QĐND Việt Nam.

Đại tướng cũng khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, quân đội hơn bao giờ hết sẽ là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, của Nhà nước và hiến pháp. Vì vậy, xây dựng, củng cố quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại chính là phương hướng cơ bản và cũng là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Tại hội thảo, nhìn nhận, đánh giá về những chiến công vang dội, những thành tựu mà QĐND Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua như: Việt Bắc - Thu đông 1947, Biên giới-1950, Điện biên phủ-1954 trong kháng chiến chống thực dân Pháp; hay các trận Núi Thành, Âp Bắc, Plây me, Xuân Mậu Thân 1968, Đường 9-Nam Lào, 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Hà Nội- Điện biên phủ trên không, và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trong kháng chiến chống Mỹ...theo rất nhiều học giả, những thắng lợi ấy là kết quả của sự kế thừa nền tảng quân sự đánh giặc giữ nước của cha ông, thể hiện sự kiên định với mục tiêu lý tưởng hoạt động của quân đội nhân dân Việt Nam, dựa trên nền tảng tư tưởng lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ để xây dựng và phát triển quân đội. Đồng thời các học giả cũng khẳng định, những kinh nghiệm, nghệ thuật quân sự của cha ông mà quân đội ta đúc rút được, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Lục Canh – Tâm Phạm