Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn tại các cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc về mặt lý luận, áp dụng thực tiễn các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự … và các quy định khác trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng; mở rộng chủ thể tội tham nhũng sang lĩnh vực tư và nghiên cứu việc thu hồi tài sản ở lĩnh vực tư; hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính.

Đồng thời đề xuất, khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam; bổ sung các quy định của Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng vào hệ thống pháp luật, nhất là đối với các điều của Công ước mà pháp luật Việt Nam chưa quy định…

Cù Tất Dũng