Hơn 270 điển hình tiên tiến đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo, có sản phẩm, ý tưởng sáng tạo trong hoạt động phát triển kinh tế về dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Hơn 10 năm qua, các cấp Hội đã bám sát chủ trương của Đảng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào, các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Hoạt động của các cấp Hội đã hướng về cơ sở, đến từng gia đình và từng hội viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm với hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ở địa bàn nông thôn.

Từ năm 2002 đến tháng 6-2013, các cấp Hội đã hỗ trợ hơn 11,7 triệu lượt hộ nghèo. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Từ các phong trào, nhiều tấm gương điển hình phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi đã xuất hiện tại các địa phương.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và chúc mừng kết quả mà các cấp Hội và phụ nữ cả nước đã đạt được trong hơn 10 năm qua trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có sự đóng góp xứng đáng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, các tổ chức quốc tế để có các hoạt động thiết thực tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giúp cho hội viên hiểu đúng và đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ động phát huy mọi nguồn lực của gia đình, của cộng đồng để vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tổ chức việc học tập các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả cao, khuyến khích tham gia học nghề, tự tạo việc làm, đây là xu hướng tất yếu trong phát triển của kinh tế thị trường…

Tại hội nghị, 2 tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng 62 tập thể, cá nhân. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Bằng khen tặng 138 tập thể, cá nhân

PV (TTXVN)