Đoàn Cảnh sát Việt Nam do Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm làm Trưởng đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động của hội nghị thể hiện quan điểm hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm của Việt Nam, tham gia nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc hội thảo chuyên đề và đã được các đại biểu đánh giá cao về sự đóng góp của Đoàn Việt Nam, đặc biệt ý kiến thảo luận về hợp tác nâng cao năng lực cho Cảnh sát các nước ASEAN về chiều sâu, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác đối thoại.

Ngoài việc tham gia chương trình chính của hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ tiếp xúc với Tư lệnh Cảnh sát các nước, đặc biệt là Trưởng đoàn Lào, Trưởng đoàn Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan… nhằm trao đổi những vấn đề cùng quan tâm trong phòng, chống tội phạm, tiếp tục khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước theo chiều sâu, căn cứ các hiệp định, kế hoạch đã ký kết giữa hai nước.

Đặc biệt, trong quá trình hội đàm, Trưởng đoàn Cảnh sát Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất đề nghị hai lực lượng sớm triển khai ý kiến của Thủ tướng hai nước nhằm tăng cường quan hệ trao đổi Đoàn cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Nhật Bản để thảo luận, trao đổi các vấn đề về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước.

Kết thúc hội nghị, Tư lệnh Cảnh sát các nước đã ký Thông cáo chung thể hiện ý chí và cam kết của lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN hợp tác xây dựng năng lực phòng, chống tội phạm hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các quốc gia thành viên cũng đã nhất trí tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 34 tại Philippines vào năm 2014

Hoàng Nguyễn