Hội nghị đã nghe các báo cáo viên là những đại biểu Quốc hội trao đổi các phương pháp phân tích chính sách, ý nghĩa của việc phân tích chính sách, thời điểm phân tích chính sách. Qua đó, nghiên cứu tính khả thi, hiệu quả của chính sách đối với xã hội, tính hợp lý của thời điểm ban hành chính sách...

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 12 nhấn mạnh: Việc nâng cao khả năng chính sách cho đại biểu Quốc hội là hết sức quan trọng bởi vì đại biểu dân cử là những người làm chính sách. Để ban hành và thông qua một chính sách, đánh giá một chính sách thì đại biểu Quốc hội phải có kỹ năng. Càng có kỹ năng thành thạo càng tốt trong việc phân tích chính sách

Minh Tuệ