Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã báo cáo tóm tắt kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2013  và thuyết minh, báo cáo nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2014-2015 của Bộ Công an, nêu rõ năm 2013, Bộ Công an đã phân bổ vốn tuân thủ đúng quy định của Nhà nước với các chỉ tiêu về cơ cấu vốn theo ngành, lĩnh vực; theo chương trình, mục tiêu và mức vốn được giao và chỉ phân bổ đối với các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định…

Tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang thông báo tóm tắt về hình an ninh, trật tự nêu rõ, năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình; tham mưu cho các ngành, các cấp chỉ đạo, phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH và góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế. Có được kết quả đó là do có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, trong đó có Bộ KH&ĐT.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh cần tăng mức vốn đầu tư giai đoạn 2014-2015 so với dự kiến Bộ KH&ĐT đã thông báo để đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công an được bổ sung hoặc ứng trước vốn cho các dự án cấp thiết đã đề nghị trước đó; Bộ Công an sẽ báo cáo các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ có cơ chế vốn riêng đối với một số dự án trang thiết bị cần thiết, cấp bách. Ủng hộ Bộ Công an điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với một số dự án nhằm đảm bảo quy mô, hiệu quả đầu tư, tăng cường vận động đầu tư từ nguồn vốn ODA cho các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an và khẳng định, sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vốn cho Quốc phòng – An ninh đảm bảo ANQG, TTATXH.

Các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với các Vụ, Cục của Bộ Công an để đầu tư vốn theo thứ tự ưu tiên các dự án cụ thể cần đầu tư để đầu tư tập trung, hiệu quả, không dàn trải. Bộ Công an tham mưu cho Bộ KH&ĐT trong hợp tác quốc tế, mở rộng vốn ODA cho lực lượng CAND, tháo gỡ những khó khăn về vốn, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…

Anh Hiếu