Hội thảo có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban KTTW Vương Đình Huệ…

Theo báo cáo tại Hội thảo, chặng đường 20 năm (1995-2015) là chặng đường mang tính bước ngoặt, khẳng định đường lối đổi mới và hội nhập đúng đắn của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam.

Hội thảo Hoạt động ODA tại Việt Nam-20 năm nhìn lại.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, trong hơn 20 năm qua, chủ trương nhất quán của Việt Nam là thu hút các nguồn ODA để phát triển và xóa đói giảm nghèo.

Việt Nam luôn xem ODA là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý ODA.

Bên cạnh giá cao, Phó Thủ tướng còn lưu ý các bộ, các địa phương trong nước phải sử dụng nguồn vốn này sao cho thật hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng quốc tế và các tổ chức, các nhà tài trợ ở các nước tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam có thêm nguồn tài chính để Việt Nam có điều kiện cải cách kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoài Thu