Với gần 150 bản đồ và tư liệu trưng bày lần này là bằng chứng lịch sử và pháp lí chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

Các tư liệu lịch sử cho thấy các nhà nước Việt Nam từ hàng trăm năm qua đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Tiến sĩ Mai Hồng (thứ nhất từ trái qua, người đã lưu giữ và hiến tặng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam một tấm bản đồ do Trung Quốc xuất bản, thể hiện cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam), với các bạn trẻ tham quan triển lãm. Ảnh: Duy Hiển.

Đáng chú ý, tập bản đồ gồm 95 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa do Việt Nam, các nước phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay. Ba cuốn atlas (tập bản đồ chính thức) do các nhà nước Trung Quốc xuất bản các năm 1908, 1919 và 1933 đều thể hiện cương giới cực nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam…

Điều này chứng tỏ, cho đến khi triều đình nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản vào các năm sau đó, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” phi pháp của Trung quốc…

Triển lãm diễn ra từ 9/7 đến 15/7/2013

Duy Hiển - Huyền Thanh