Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, khuyết điểm tại các  Bộ, ngành. Cụ thể: Công tác khảo sát, lập dự án đầu tư còn sơ sài, thiếu chính xác, dẫn tới phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện dự án làm tổng mức đầu tư của dự án thay đổi. Giá trị của dự án phải bổ sung tăng so với quyết định phê duyệt ban đầu là 21.316 tỷ đồng; bổ sung giá trị các hạng mục thiếu trong thiết kế là 11.533 tỷ đồng; trượt giá tăng do thời gian thực hiện dự án thay đổi, kéo dài làm tăng giá trị vật liệu… là 27.887 tỷ đồng;

 Đặc biệt, có tới hàng chục dự án chưa được Thủ tướng phê duyệt nhưng vẫn triển khai. Có Bộ có 12 dự án chưa có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có 9 dự án không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn được phê duyệt, triển khai thi công với tổng mức đầu tư là 14.638 tỷ đồng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản tổng số tiền là 673 tỷ đồng. Nhiều dự án thiết kế xong không sử dụng, có dự án thiết kế không sử dụng được phải thay đổi hoàn toàn gây lãng phí 60,5 tỷ đồng; nhiều dự án do lập tổng mức đầu tư chưa chính xác nên phải thay đổi nhiều lần (có dự án thay đổi tới 4 lần), có dự án do lập chưa chính xác phải loại bỏ tới 192,8 tỷ đồng... Qua công tác thanh tra, tổng số tiền vi phạm kiến nghị xử lý về kinh tế là 4.763,200 tỷ đồng.

Tại các địa phương cũng diễn ra nhiều vi phạm như: điều chỉnh dự án nhiều lần, tiến độ thực hiện dự án chậm làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư... Cơ quan thanh tra các tỉnh, thành phố đã kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền là 3.189,565 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và có hình thức kỷ luật đối với 240 tập thể và 197 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Qua kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá, có biện pháp tháo gỡ đối với những dự án, công trình dừng, giãn, hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ... Đối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị: Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn nợ đọng xây dựng cơ bản, những dự án cấp bách, trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia; không bố trí vốn ngân sách trung ương cho phần tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư quy định tại các quyết định giao vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo nội dung các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ phê duyệt dự án đầu tư khi có nguồn vốn được cấp thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, dừng các dự án không có hiệu quả; chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án có khả năng chuyển đổi để huy động các nguồn lực khác...

Việt Hà