Trong 55 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, dũng cảm, vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã luôn đi đầu trong toàn lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng, củng cố cơ sở chính quyền trên 2 tuyến biên giới…

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho một số cá nhân xuất sắc ở Hà Tĩnh.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất; giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện có hiệu quả, thiết thực “Ngày Biên phòng toàn dân”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà trọng tâm là về chủ quyền biển, đảo… Tập trung xây dựng lực lượng biên phòng toàn tuyến theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; chủ động nắm chắc tình hình, triệt phá các loại tội phạm; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng…

Đình Vũ