Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, từ nay đến hết tháng 12/2011 tập trung chỉ đạo thực hiện dự án điểm tại 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn thành phố. Đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành đề xuất các dự án, đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về dân cư; các quy trình thu thập, cập nhật, khai thác, chia sẻ, kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của thành phố.

Các sở, ngành chủ động xây dựng, cập nhật, chia sẻ và kết nối dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư do cơ quan quản lý đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của thành phố; phối hợp với Công an thành phố xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trước mắt, từ nay đến hết tháng 12/2011 tập trung phối hợp để thực hiện tốt dự án điểm ở 4 quận trên. Riêng Sở Khoa học và Công nghệ phải nghiên cứu, đề xuất các quy chuẩn kỹ thuật, các căn cứ khoa học; xây dựng cơ chế chính sách và các vấn đề công nghệ thông tin có liên quan đến xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của thành phố.

Các cơ quan thông tin của Hà Nội phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân Nghị định số 90/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của nhân dân, để người dân đồng thuận, hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức điều tra thông tin và tạo lập dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về nội dung Nghị định 90 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công an quận, huyện, thị xã xây dựng, cung cấp dữ liệu, quản lý khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương

Thanh Tùng