Lực lượng Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo giữ an ninh trật tự để không xảy ra sự cố, trên cơ sở kịch bản đã xây dựng, tổ chức lực lượng, điều kiện triển khai và đặc biệt lưu ý công tác phòng chống cháy nổ với những khu vực trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, TP Hà Nội đã phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể và các quận mời 10.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự khối đứng quần chúng tại buổi lễ.

Đặc biệt, TP đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Hướng dẫn phân luồng giao thông trong khu vực diễn ra tổng duyệt, mít tinh, diễu binh, diễu hành có liên quan trực tiếp đến việc đưa đón và dự buổi lễ.

Ngoài ra, TP còn phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ban, ngành, đoàn thể của Trung ương thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành, trang trí tại các khu vực liên quan và Quảng trường Ba Đình; đặt pháo lễ, gas thắp sáng đài đuốc, khu vực tập kết...

Lễ tổng duyệt chương trình dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 29/8 (khối quần chúng không phải tham gia lễ tổng duyệt).

N.Y.