Lãnh đạo thành phố yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch quận huyện thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, đảm bảo giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân tại cơ quan công quyền hoạt động bình thường.

Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan phải thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đảm bảo giờ giấc làm việc, nghiêm cấm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội và lễ chùa trong giờ làm việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố về kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch thành phố giao Sở Nội vụ thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật hành chính, đặc biệt với các bộ phận giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp.

Công điện của Chủ tịch Hà Nội nhằm chấn chỉnh tình trạng làm việc nơi lỏng tại một số cơ quan công quyền. Sau Tết, nhiều công chức nghỉ hoặc bớt thời gian làm việc để đi lễ hội và lễ chùa

Theo VnExpress.net