Đồng thời, HĐND quận Hà Đông cũng xem xét phê duyệt một số dự án đầu tư công năm 2021. Dự kỳ học có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Theo đó, HĐND quận Hà Đông đã đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận đối với các ông: Lê Cường - nguyên Chủ tịch HĐND quận do được điều động sang công tác tại Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất TP Hà Nội; Vũ Ngọc Phụng - nguyên Chủ tịch UBND quận và Nguyễn Văn Hùng - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Cầu đã nghỉ hưu; đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Hà Đông đối với ông Vũ Ngọc Phụng, do nghỉ chế độ hưu từ ngày 1/11.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa chúc mừng các tân Chủ tịch HĐND, UBND quận Hà Đông.

Tại Kỳ họp, HĐND quận Hà Đông đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Quận ủy để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận. Theo đó, ông Nguyễn Văn Trường đã được 100% đại biểu HĐND quận bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Hà Đông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND quận cũng đã bầu bà Cấn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức Chủ tịch UBND quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng tại kỳ họp, UBND quận đã trình HĐND bổ sung và phê duyệt chủ trương đầu tư của một số dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, quận phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án mới, trong đó 21 dự án nhóm C và 1 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của quận Hà Đông, tổng mức đầu tư 492.169 triệu đồng. HĐND quận đã phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021 đối với 7 dự án, kinh phí gần 113.093 triệu đồng và điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với 1 dự án với 23.133 triệu đồng.

N.Y