Mục đích của đợt kiểm điểm nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên một cách thực chất hơn, góp phần cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp cơ sở và đảng viên hoàn thành kiểm điểm xong trước ngày 31/12/2013; cấp Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP hoàn thành kiểm điểm xong trước ngày 10/1/2014; Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành kiểm điểm xong trong tháng 1/2014

N.Y.