Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự vùng dân tộc, miền núi, những năm qua, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu tỉnh Điện Biên có nhiều hoạt động tích cực, là lực lượng nòng cốt giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp cho các lực lượng Công an hàng nghìn nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Ảnh Việt Hưng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bản thân và gia đình người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ngày công lao động, hiến đất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô mình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương...

Thứ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu tỉnh Điện Biên. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi gặp mặt, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu tỉnh Điện Biên đã báo cáo với Thứ trưởng Tô Lâm về tình hình đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khẳng định được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương đã từng bước phát triển, đời sống của bà con các dân tộc tại các bản, làng ở Điện Biên ngày càng được cải thiện, đạt được nhiều kết quả tốt…

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những kết quả người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đã đạt được; khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược, hết sức quan trọng; đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách dân tộc, dự án đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất đồng bào các dân tộc. Thời gian qua, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã gắn bó, đoàn kết, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tiếp theo, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên bằng uy tín, sức lực, trí tuệ của mình luôn cố gắng phấn đấu để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự; vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng, làng, bản, dòng họ; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương…

Việt Hưng – Tâm Phạm