Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên cho biết: Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Ngày 19/7/2004, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 869/2004/QĐ-BCA(X13) thành lập Cục An ninh Tây Nguyên, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp phối hợp với lực lượng An ninh 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) và 2 tỉnh phụ cận (Phú Yên, Bình Phước) đấu tranh, giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh Tây Nguyên và vùng phụ cận. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cục An ninh Tây Nguyên chỉ đạo trưc tiếp, toàn diện các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn đứng chân.

Lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên và các đại biểu khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa tại Gia Lai.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho biết, Đảng bộ có 5 chi bộ trực thuộc gắn với các phòng nghiệp vụ, 15 Tổ đảng gắn với Tổ công tác, là hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở. Nhận thức rõ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là yếu tố tiên quyết, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt tư tưởng “an ninh chủ động”, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu và tổ chức tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đêgar”, tà đạo “Hà Mòn”. Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, đối tượng xấu gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chủ động tham mưu với Bộ Công an, Tổng cục An ninh, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, kế hoạch công tác lớn, tạo bước ngoặt cơ bản góp phần đảm bảo an ninh Tây Nguyên.  Bên cạnh đó, Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để người dân nghe theo kẻ xấu trốn đi nước ngoài. Đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục thực hiện bốn cùng với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số), giúp đỡ, vận động hàng ngàn người dân từ bỏ “Tin lành Đêgar”, tà đạo “Hà Mòn”, yên tâm tăng gia sản xuất, ổn định đời sống.

Đảng bộ đã thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy cấp trên; nhất là kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Xác định xây dựng Đảng là khâu “then chốt” nên đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ làm việc, sinh hoạt đảng, theo quy định của Điều lệ Đảng. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm, đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-ĐU “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ huy, công tác kiểm tra, giám sát với cơ sở”, qua đó xác định trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục An ninh Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội.

Đảng bộ đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục phát huy vai trò xung kích trong các phong trào của Ngành và đơn vị phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, học tập, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của lực lượng CAND, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác- Lên nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, 5 năm liền (2010-2015), Đảng bộ Cục An ninh Tây Nguyên được Đảng ủy cấp trên công nhân đạt tiêu chuẩn Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 3 năm đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; các chi bộ trực thuộc hàng năm đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 1 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng đơn vị Cục An ninh Tây Nguyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen và 4 năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ…

Theo Bí thư Đảng ủy Cục An ninh Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục An ninh Tây Nguyên sẽ quán triệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục An ninh, nhiệm kỳ 2015- 2020. Bám sát tư tưởng chỉ đạo "An ninh chủ động", triển khai đồng bộ các biện pháp, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cấp ủy xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Xây dựng lực lượng Cục An ninh Tây Nguyên ngày càng vững mạnh về chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức và lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh Tây Nguyên trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống Anh hùng…

Anh Hiếu