Trung tướng Hoàng Đức Chính phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: C.G.

Sau khi khái quát 5 vấn đề cơ bản nhất để làm rõ thêm tầm cỡ của chiến thắng trên mặt trận này, Trung tướng Hoàng Đức Chính cho biết: Qua hơn 10 năm đấu trí, lực lượng An ninh đấu tranh với hàng chục chuyên án trên các vùng miền khác nhau, điều kiện khác nhau nhưng vẫn giữ được bí mật. Quá trình đấu tranh, ta cung cấp cho địch tin giả, khai thác từ trung tâm địch tin thật. Hơn thế, ta điều khiển được Trung tâm chỉ huy địch hoạt động theo sự sắp đặt của mình, buộc địch tiết lộ cho ta lực lượng biệt kích đang huấn luyện, lực lượng biệt kích chuẩn bị thâm nhập; địa điểm chúng sẽ xâm nhập. Có những toán ta còn biết trước được tên, quê quán của từng thành viên khi chúng chuẩn bị xâm nhập nên giúp cho công tác bao vây, truy lùng được nhanh gọn.

Thống kê chưa đầy đủ: từ năm 1961 đến năm 1973, lực lượng An ninh toàn miền Bắc đã tổ chức đấu tranh 33 chuyên án gián điệp biệt kích theo chiến thuật "trò chơi nghiệp vụ" và đều thành công. Có thể xem thắng lợi trong quá trình tổ chức đấu tranh chuyên án còn có ý nghĩa tạo nguồn cho công tác truy lùng biệt kích. Tổng hợp kết quả chưa đầy đủ, từ năm 1961 đến 1975, ta đã bắt, diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường bộ, vượt giới tuyến và đường biển; bắt và diệt 1.027 tên; thu hơn 100 tấn vũ khí và phương tiện hoạt động. Qua đó, có thể khẳng định lực lượng An ninh đã chủ động nắm thế trận ngay từ những chuyên án đầu tiên.

Hầu hết các chuyên án khi Trung tâm địch yêu cầu rút về hoặc do ta chủ động kết thúc đều được thiết kế các tình huống hợp lý, đảm bảo không để lộ nguồn mà vẫn có thể đưa ra tuyên truyền công khai để tố cáo tội ác của Mỹ - ngụy. Bài học và kinh nghiệm đấu tranh chống gián điệp biệt kích thời kỳ chống Mỹ đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngày nay vận dụng, đánh bại hoạt động thâm nhập bất hợp pháp của bọn phản động quốc tế và các thế lực thù địch, lập được những kỳ tích mới

Minh Thuý