Tại buổi gặp mặt, đồng chí H’Ngăm Niê Kđăm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thông báo những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên trong năm 2013. Cụ thể, trong năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhưng kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên đã duy trì được tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng ổn định, hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu. Tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 10,69%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,26 triệu đồng (tăng 16% so với năm 2012), huy động 32.300 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất.

Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trao đổi về những thành tựu nổi bật của vùng Tây Nguyên.

Cũng trong năm 2013, các tỉnh Tây Nguyên đào tạo nghề cho 63.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 41,5%; giải quyết việc làm cho 114.000 người, nhờ đó đã có 44.000 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13,64%. Tuy nhiên, hiện tại Tây Nguyên còn một số vấn đề nổi lên cần giải quyết như: Hạ tầng giao thông chậm được cải thiện, tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp, quy hoạch phát triển thủy điện còn bất cập, chất lượng giáo dục và y tế vùng sâu, vùng xa còn thấp, toàn vùng hiện còn hơn 20.000 hộ dân thiếu đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số còn cao…

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tặng quà cho 40 đại biểu uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa và mong rằng, với vai trò của mình các gìa làng, trưởng buôn tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt các chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển đi lên cùng cả nước

Văn Thành