Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh về cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, việc đẩy mạnh, phát huy các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực cũng như trên thế giới cần được tiếp tục phát huy.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, là một trong 46 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp có nhiệm vụ phối hợp với Mặt trận cũng như liên kết với các cơ quan, đơn vị khác như: Đoàn thanh niên, phụ nữ, Bộ Ngoại giao.... cùng tham gia thực hiện các chương trình công tác sao cho hiệu quả nhất.

Nhấn mạnh đến Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là dấu mốc rất có ý nghĩa và trọng đại trong lịch sử phát triển của ASEAN. Thời điểm này cũng là cơ hội để thúc đẩy quan hệ nhân dân với các nước trong khu vực ASEAN, góp phần thực hiện vai trò chủ thể tích cực của các tổ chức nhân dân trong việc tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trao đổi về công tác phối hợp trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; công tác giám sát hỗ trợ viện trợ phi chính phủ nước ngoài...

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng báo cáo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, trong đó có các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, các nước bạn bè truyền thống...

* Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

PV (theo TTXVN)