Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 13 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phương Thị Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.  

Đồng chí Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Đại hội.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Dược Trung được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội bầu 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, sinh năm 1968, quê quán: Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Trước khi giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Duy Chinh đã giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Quốc Huy – Thùy Dương