Đoàn công tác đã nghe đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng báo cáo, trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo… của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong những năm vừa qua, đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Cao Bằng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tựu đạt được, vượt qua những khó khăn của một tỉnh miền núi kinh tế còn nghèo, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các vùng trong tỉnh; phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XII của Đảng

Quốc Đạt