Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” được đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, có vị trí sát chân núi Thổ Sơn, trên diện tích 8,5ha. Tượng đài bố cục gồm 2 phần: phía trước là nhóm tượng 7 nhân vật, trong đó tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9m; phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam. Hai mảng phù điêu hai bên khắc họa một số hình ảnh hoạt động, sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, danh lam, thắng cảnh, kinh tế của tỉnh.

Trong thời gian Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ đã có gần 6 năm sống và làm việc tại hơn 20 địa điểm khác nhau trên đất Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 15/2/2012, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khởi công xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”

K.H.