Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Với cơ cấu tổ chức đặc thù, các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối phải đảm bảo tổ chức vững mạnh, gắn với việc thực hiện, triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần làm rõ hơn một số nội dung như: Kết quả chung về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm và giải quyết những vấn đề mới phát sinh sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng; những thuận lợi và khó khăn trong công tác tham mưu, phối hợp với các Đảng bộ trực thuộc trong việc đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trong việc thi hành các quy định của Đảng, Nhà nước; những kết quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối

Theo VOV