Dự buổi làm việc có đồng chí đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an. Về phía Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND có Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND.

Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) trong Đảng bộ Tổng cục, nêu rõ: Ngay sau khi Đảng ủy Công an TW tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW 4 (Khóa XI), Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) thuộc Tổng cục. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND luôn quan tâm sâu sắc, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND luôn gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, giản dị; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tổng cục có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy lãnh đạo Tổng cục XDLL- CAND đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” đạt nhiều kết quả tốt. Quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi CBCS trong Tổng cục tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên…

Việt Hưng