Dự Đại hội có các đồng chí; Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn Khối đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời khẳng định: Công tác đoàn, phong trào thanh niên tại các cơ quan Trung ương có vai trò quan trọng không chỉ trong các cơ quan mà trực tiếp hoặc gián tiếp có tác động, ảnh hưởng đến công tác đoàn, phong trào thanh niên cả nước; có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. 

Tại Đại hội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2017, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
Vũ Linh