Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng uỷ Cục TMCS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đã chủ động thực hiện toàn diện các mặt công tác tham mưu để cấp trên chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cùng các đại biểu dự Đại hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". Đề cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng bộ đều được Đảng ủy Tổng cục công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ Cục TMCS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Cục TMCS cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới toàn diện các mặt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát PCTP, triển khai thực hiện tốt các chủ trương công tác lớn của Đảng, Chính phủ, tạo thế chủ động tích cực trong đấu tranh PCTP; đảm bảo an ninh trật tự…

Việt Hưng