Theo đó, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước. Đối tượng thi tuyển là những cán bộ, công chức trẻ tuổi nằm trong diện quy hoạch; mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 3 ứng viên đăng ký dự tuyển.

Được biết, sau hơn 4 năm TP Đà Nẵng triển khai thi tuyển vào chức danh lãnh đạo, đã có 20 lượt Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức thi tuyển với hơn 200 ứng viên dự thi. Qua đó, thành phố đã tuyển chọn 68 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, có phẩm chất, đạo đức, phù hợp với kết quả quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị

H. Thu