Theo quyết định của Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Văn Sơn thôi giữ chức Giám đốc Sở KHĐT TP Đà Nẵng để điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND TP vào chức vụ Giám đốc Sở KH& ĐT với thời hạn 5 năm thay cho ông Trần Văn Sơn.

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Trần Phước Sơn và Trần Văn Sơn

Ông Trần Phước Sơn sinh năm 1972, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị; từng là Phó Giám đốc Sở KHĐT TP Đà Nẵng trước khi được điều động về UBND thành phố và bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND đầu năm 2016.

Mới đây, ông Nguyễn Đình Tuấn (46 tuổi), Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân và bà Lê Thị Kim Phượng (41 tuổi), Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đã vượt qua 2 ứng viên khác trong cuộc thi tuyển do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức và cùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc của Sở này, qua đó hoàn thiện bộ máy tổ chức, chấm dứt tình trạng "thiếu lãnh đạo", trì trệ trong giải quyết công việc tại Sở KH&ĐT.

Thân Lai