Tới dự có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên cờ truyền thống Cục Hậu cần Cảnh sát.

Cục Hậu cần Cảnh sát thành lập ngày 20/12/1981. 26 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, Cục Hậu cần Cảnh sát đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn TTATXH. Để phục vụ tốt cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời kỳ đổi mới, Cục Hậu cần Cảnh sát luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Cảnh sát và các đơn vị nghiệp vụ. Chủ động xây dựng nhiều dự án, đề án nhằm đảm bảo phục vụ tốt mọi yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CSND...

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Cục Hậu cần Cảnh sát được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đúng vào dịp kỷ niệm 26 năm Ngày truyền thống, Cục Hậu cần Cảnh sát vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sau khi biểu dương và chúc mừng thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Cảnh sát, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh những nội dung công tác trong thời gian tới. Trước nhiệm vụ nặng nề của lực lượng CAND trong tình hình mới, công tác hậu cần CAND nói chung, hậu cần Cảnh sát nói riêng phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; phục vụ nhanh nhạy, kịp thời các yêu cầu về trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất cho các đơn vị, các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống các loại tội phạm.

Về một số nhiệm vụ cơ bản trước mắt, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh phải từng bước cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc và trang bị phương tiện kỹ thuật, vũ khí cho toàn lực lượng Cảnh sát theo hướng ngày càng chuẩn hoá và hiện đại.

Để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần chú trọng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ khoa học và công nghệ; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

K.Q.