Trong ngày đầu thực hiện, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tới ủng hộ gần 200m khối đá và tiến hành làm đường giao thông nông thôn cùng với nhân dân xã Xuân Khê, Lý Nhân. Đồng thời tích cực phối hợp Công an các xã, thị trấn vận động nhân dân tham gia chặt cây, hiến đất làm đường với tổng chiều dài hàng chục kilômét.

Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới đang nhận được sự ủng hộ của các cán bộ, chiến sỹ Công an trong tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ xác định đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để bình xét thi đua

Trung Dũng