Tham dự và chủ trì buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ TT&TT đã ban hành kế hoạch 1738/KH-BTTTT ngày 4-6-2019 để triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch. Theo đó, có 18 tạp chí thuộc 18 tổ chức Hội được cấp phép đợt này, và có hiệu lực từ ngày 1-4-2020.  

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và các đại biểu chủ trì buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển và để phát triển tốt hơn thì cũng cần quản lý tốt hơn. 

Đồng cảm với việc thực hiện Quy hoạch mà các cơ quan báo chí đang thực hiện, ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ: “Trong thời kỳ cạnh tranh thông tin như hiện nay, mỗi tờ báo, tạp chí phải gắn liền với giá trị của thông tin. Các cơ quan báo, tạp chí cần tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích, và báo chí cách mạng phải có diện mạo, có bản sắc riêng. Khi các báo chuyển đổi sang cơ quan tạp chí, việc vận hành phải khác, tổ chức hoạt động phải khác, phải thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn chứ không đơn giản chỉ là “gọt chân cho vừa giày”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao giấy phép cho các tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch

Đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cũng khẳng định: Việc sắp xếp lại cơ quan báo chí theo quy hoạch là cơ hội để các cơ quan chủ quản xây dựng lại quy chế cho các cơ quan báo chí, đồng thời cũng là dịp để rà soát lại chất lượng nguồn nhân lực từ lãnh đạo đến phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trong các cơ quan báo chí. 

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, các cơ quan báo chí, tạp chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đặc biệt là cơ quan báo của Hội. Trên thực tế, rất ít tờ báo, tạp chí của tổ chức Hội thực hiện rất ít hoạt động của Hội. Trong khi đó, Hội là tập hợp các đối tượng tự nguyện và tham gia phản biện xây dựng chính sách song trên thực tế các hoạt động này vẫn còn mờ nhạt. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng cho biết, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đồng hành với các cơ quan báo chí . Trong quá trình thực hiện quy hoạch, có những vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh hay tháo gỡ thì cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ cố gắng tìm cách giải quyết trên tinh thần lắng nghe và chia sẻ.

      
Huyền Thanh