Tại buổi lễ chúc thọ Giáo sư Vũ Khiêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những cống hiến to lớn của Giáo sư Vũ Khiêu đối với văn hóa - khoa học của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. Thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc Giáo sư Vũ Khiêu mạnh khỏe để tiếp tục có những cống hiến cho đất nước và Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc thọ GS Vũ Khiêu.

Giáo sư Vũ Khiêu sinh ra tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nhưng cuộc đời ông gắn bó với Thủ đô Hà Nội với công trình nghiên cứu lớn về Thăng Long Hà Nội. Ông chủ trì Hội đồng biên tập bộ sách Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long (4 tập), Bách khoa thư Hà Nội (18 tập), Chủ tịch Hội đồng tư vấn Tủ sách Nghìn năm Thăng Long Hà Nội (giai đoạn 1 đã xuất bản 100 bộ sách).

Giáo sư Vũ Khiêu là một trong những trí thức, nhà văn hóa lớn của Việt Nam trong thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, một học giả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Trong suốt quá trình giảng dạy, nghiên cứu, Giáo sư Vũ Khiêu đã cho ra đời hơn 70 tác phẩm quan trọng ở nhiều lĩnh vực: Triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào cũng như những tác phẩm về tư tưởng Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm 1996, Giáo sư Vũ Khiêu được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lao động; trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 1 năm 1996; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000. Năm 2010, ông được TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Ở tuổi 100, Giáo sư Vũ Khiêu vẫn tiếp tục làm việc để hoàn thành bộ sách Văn hiến Thăng Long gồm ba tập, dày 2.400 trang.

Chi Linh