Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều thể hiện sự tin tưởng trước thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; đồng thời kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới những nội dung liên quan đến vấn đề giá điện quá cao khi tính theo lũy tiến; đời sống nông dân còn nhiều khó khăn khi mà sản xuất còn bấp bênh về thị trường, thương hiệu nông sản chưa được quan tâm. Nhiều cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đối với công tác phòng chống tham nhũng; việc giảm thiểu tai nạn giao thông; xóa đói giảm nghèo…

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị của cử tri; khẳng định những ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri là rất xác đáng, cụ thể, góp phần hỗ trợ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm đối với các mặt hàng nông sản, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nông dân không thể đơn lẻ, cần liên kết lại để làm ăn, cụ thể là phải phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Hợp tác xã địa phương có trách nhiệm, chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Mỗi hợp tác xã cần xây dựng được 3 bộ phận: đầu vào, hướng dẫn sản xuất và bán sản phẩm, hợp tác chặt chẽ với chính quyền và ngân hàng để có thể vay vốn hoạt động.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong tháng 7/2015 sẽ có hội nghị sơ kết về phát triển hợp tác xã, trong đó sẽ có ký kết với Ngân hàng Nhà nước để cho các hợp tác xã vay vốn. Mục tiêu hướng đến là tạo bứt phá cho các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp làm ăn hiệu quả trong vòng 3 năm tới.

PV (Theo TTXVN)