Giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ cần phát huy kinh nghiệm, năng lực để huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ Trưởng cơ quan đại diện 2014-2017 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước ta. Đây là giai đoạn chúng ta tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển 2011-2020, tiếp tục tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong khi môi trường an ninh-phát triển của nước ta đang có những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng lớn và nặng nề hơn đối với công tác đối ngoại, do đó, nhiệm vụ của các Đại sứ cũng rất nặng nề.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các Đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước yêu cầu, hơn lúc nào hết, ngoại giao lúc này phải ở tuyến đầu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động ngăn ngừa xung đột, kiên trì giải pháp hòa bình, bảo vệ chủ quyền đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận ngoại giao vừa qua đã có các biện pháp xử lý tốt, đấu tranh hiệu quả với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó các cơ quan đại diện không trông chờ, ỷ lại, cần chủ động phù hợp với tình hình sở tại, tranh thủ và tích cực vận động sự ủng hộ của các nước và của cộng đồng quốc tế với Việt Nam, cả về chính trị, pháp lý, báo chí và dư luận. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng mà các đại sứ phải luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ, có hiệu quả cao

PV (theo VOV)