Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), ngày 2/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự buổi gặp mặt 400 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày từ hơn 30 nhà tù trong cả nước thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Đại diện chiến sĩ bị địch bắt tù đày Hà Nội đã ôn lại kỷ niệm một thời đấu tranh trung dũng kiên cường, chống lại chế độ nhà tù thực dân, đế quốc. Bị giam giữ tại nhiều nhà tù "địa ngục trần gian" thời bấy giờ như Hỏa Lò, Sơn La, Phú Quốc, Kon Tum, Chín Hầm, Phú Lợi, Chí Hòa... với ý chí kiên trung hướng về Đảng, cách mạng; các chiến sĩ đã vượt lên các thủ đoạn tra tấn tàn ác, dụ dỗ xảo quyệt, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, biến nhà tù thành trường học cách mạng, không ngừng bồi dưỡng phẩm chất. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ nhà lao, nhiều cuộc đấu tranh tay không của những người tù đã được tổ chức thành công, buộc địch phải chùn bước và nể sợ. Nhiều chiến sĩ đã vượt ngục trở về với nhân dân, đồng chí, tiếp tục tham gia cống hiến cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước thăm hỏi chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi động viên các thế hệ cựu tù chính trị, tù binh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương công lao của chiến sĩ cách mạng yêu nước, đã chịu nhiều hy sinh mất mát, góp phần xương máu vào thắng lợi chung của dân tộc. Ghi nhớ những tấm gương kiên trung bất khuất của những người con ưu tú của dân tộc, Chủ tịch nhấn mạnh, những cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất trong nhà tù của thực dân đế quốc không chỉ là mặt trận chiến đấu đầy khắc nghiệt, hiểm nghèo mà là bộ phận quan trọng của cách mạng dân tộc.

Vui mừng gặp lại những người đồng chí tuổi đã cao nhưng tinh thần và ý chí cách mạng không hề suy giảm, Chủ tịch nước mong muốn các chiến sĩ cách mạng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm khắc phục bệnh hình thức, xa dân, phòng chống tham nhũng lãng phí, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân, thực hiện thật tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.Đ.