Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1. Chủ tịch nước chỉ đạo Quân khu 1 cần quán triệt và thực hiện tốt bốn nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để nắm vững quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, vận dụng và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng trong quá trình xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, ngăn ngừa không để có tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên Quân khu.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ.

Làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; quán triệt, thực hiện tốt đường lối kết hợp quốc phòng với kinh tế, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng có hiệu quả thiết thực. Kết hợp tốt phong trào xây dựng đơn vị an toàn với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PV (Theo TTXVN)