Bảo tàng do ông Lâm Văn Bảng, thương binh hạng 1/4 cựu tù binh Phú Quốc thành lập và quản lý, lưu giữ hơn 2.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu gốc do các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, trao tặng. Đây là công trình có tính nhân văn, xã hội hóa cao, minh chứng cho chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nêu cao đạo lý đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam.

Cùng giao lưu văn nghệ với những chiến sĩ bị địch bắt tù đày và các đoàn thể địa phương, Chủ tịch lắng nghe và ghi nhận những kiến nghị của các chiến sĩ với Đảng, Nhà nước về công cuộc hội nhập của đất nước; mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn các hoạt động trưng bày giao lưu, giúp bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng.

Dành thời gian tham quan các gian trưng bày hiện vật, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến và tâm huyết của các chiến sĩ đã xây dựng bảo tàng thành ngôi nhà chung của người chiến thắng, tố cáo tội ác chiến tranh của địch, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, khí tiết của người cộng sản cần được nêu cao, để thế hệ trẻ noi theo học tập. Dù ở trong điều kiện, hoàn cảnh nào, lòng dũng cảm, gan dạ, dám đấu tranh để bảo vệ chính nghĩa của các chiến sĩ luôn là chỗ dựa của dân. Bởi vậy, các chiến sĩ cách mạng cần cùng với hệ thống chính trị địa phương chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao cuộc sống dân sinh, như lời Bác Hồ dạy, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện hỗ trợ các chiến sĩ cách mạng, mở rộng quy mô, đa dạng các hoạt động tham quan, trưng bày, giáo dục lý tưởng

PV (TTXVN)