Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện lớp cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 và đông đảo nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, trong niềm xúc động thành kính, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã cùng với Trung ương Đảng có quyết định sáng suốt, có ý nghĩa chiến lược, chuyển một lực lượng lớn hơn 15 vạn cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ trí thức, học sinh, con em miền Nam tập kết ra miền Bắc để học tập, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị một lực lượng hết sức quan trọng cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày nay.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Khu lưu niệm được xây dựng tại địa điểm cảng Hới, nơi đón tiếp đồng bào năm xưa thuộc phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, nay là địa chỉ văn hóa giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng...

Theo TTXVN