Đây là lần thứ 3 Chủ tịch nước dành thời gian đến đối thoại với học viên các lớp dự nguồn cao cấp nhằm trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Trong không khí cởi mở, các học viên đã nêu lên rất nhiều câu hỏi vừa có tính chiến lược, vừa cụ thể như bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, vấn đề quản lý kinh tế xã hội, đường lối đối nội, đối ngoại trong phát triển đất nước, công tác phòng chống tham nhũng... Chủ tịch nước đã lần lượt trả lời thẳng thắn toàn bộ các câu hỏi và thông tin về những quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề cả trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các học viên. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi về vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền, Chủ tịch nước khẳng định đây là vấn đề thiêng liêng, Việt Nam luôn mong muốn xây dựng môi trường hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về phòng chống tham nhũng, chủ trương của Đảng, Nhà nước là hết sức kiên quyết. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, chúng ta đã đạt được một số kết quả nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi học viên cũng là cán bộ cần phải nhìn thẳng vào sự thật, nói sự thật, cùng với phát huy vai trò, sức mạnh của mỗi người dân thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mới thực sự mang lại hiệu quả.

Giải đáp câu hỏi nhiều học viên đặt ra về phát triển kinh tế trước áp lực hội nhập, Chủ tịch nước cho rằng đường lối phát triển là tăng trưởng đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội… Những năm qua chúng ta đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng nhìn ra thế giới chúng ta vẫn đối mặt với nguy cơ tụt hậu khi các nước ngày càng phát triển nhanh chóng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sức ép hội nhập càng lớn khi chúng ta tham gia vào hầu hết các khu vực thương mại tự do như ASEAN, ASEAN-Trung Quốc và mở cửa thị trường tự do song phương với nhiều nước, đòi hỏi chúng ta phải tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh của hàng hóa, để phát triển…

Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những học viên lớp dự nguồn được coi là rường cột của nước nhà trong tương lai, phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước.

PV