UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh xử lý, không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ.

Theo đó, trong Công văn số 3048/UBND-NC do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký gửi linh mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh; linh mục Nguyễn Văn Vinh, đại diện Giám mục vùng Nghệ An và linh mục Nguyễn Văn Đính, Quản hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh về việc trao đổi một số hoạt động vi phạm pháp luật của linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu ghi rõ: "Trong dịp lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Quốc tế lao động (1-5) và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2829/UBND-NC ngày 26-4-2017 về việc trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân ở Nghệ An tiếp tục phản đối, lên án và đề nghị xử lý nghiêm linh mục Đặng Hữu Nam.

Đến nay, về cơ bản tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Nghệ An trong dịp lễ ổn định, không xảy ra các hoạt động phức tạp lớn. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp, phối hợp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp của chức sắc, giáo dân trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Giám mục Giáo phận Vinh, linh mục đại diện Giám mục vùng Nghệ An, linh mục Quản hạt Thuận Nghĩa và các chức sắc, giáo dân". Đồng thời trao đổi với Giám mục giáo phận Vinh, các linh mục nội dung sau:

Trong các ngày 29-4 và 30-4-2017, tại nhà thờ Giáo xứ Phú Yên, linh mục Đặng Hữu Nam (Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) đã rao giảng nội dung xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, phủ nhận vai trò và thành quả của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là sự kiện 30-4-1975 và vu khống Chính phủ, các bộ, ban, ngành và các địa phương liên quan cố tình bao che cho Formosa…; tổ chức giáo dân tuần hành, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của nhân dân.

Xét thấy nội dung rao giảng của linh mục Đặng Hữu Nam tại nhà thờ Giáo xứ Phú Yên vào lễ tối 29-4 và chiều 30-4-2017 có nội dung chống Đảng, Nhà nước có dấu hiệu vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999 (Tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân); vi phạm khoản 2, điều 8, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004, gây bất bình, phẫn nộ trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, nhất là lực lượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, những người bị phơi nhiễm chất độc hóa học… đi ngược đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An nói rõ về những vi phạm pháp luật của linh mục Đặng Hữu Nam.

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục trao đổi và đề nghị Giám mục Giáo phận Vinh xử lý hành vi vi phạm của linh mục Đặng Hữu Nam; không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ.

Đồng thời, yêu cầu các linh mục trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không có hoạt động rao giảng với nội dung sai trái, xuyên tạc chống Nhà nước và đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Tiếp tục phản đối linh mục Đặng Hữu Nam, người dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An như TPVinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn… đã đồng loạt lên tiếng phản đối, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm linh mục Đặng Hữu Nam theo quy định của pháp luật.

Nhóm PVTS