Tại Hội nghị về tăng cường đầu tư của doanh nghiệp (DN) vào nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, số DN đầu tư vào nông nghiệp tăng từ con số 2.397 năm 2007 tăng lên 3.635 DN năm 2013, tăng bình quân 13,8%/năm; trong đó khoảng 89% DN ngoài Nhà nước tạo việc làm cho 265 nghìn lao động.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gợi mở, chia sẻ với từng đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: VGP/Công Việt.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị phải có nhóm công tác để làm việc với từng dự án, cần tập trung vào một số ngành hàng cụ thể và phát triển tiếp lên nữa nếu thành công. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Chính phủ sẽ tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng như thủy lợi, giao thông nông thôn… để phục vụ nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cho rằng, DN cần phát huy sáng tạo cũng như tăng cường liên kết tìm ra hướng đi để phát triển và khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách hành chính để “DN thấy Chính phủ hết sức nghiêm túc và luôn đồng hành với DN trong tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta”.

N.Y.